W praktyce do 30.06. 2021 rejestracja jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii lub UE jest na ogół konieczna w trzech poniższych przypadkach: jeśli sprzedajesz towary w dowolnym kraju UE lub w Wielkiej Brytanii, możesz mieć obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT i pobierania podatku VAT od swojej sprzedaży. Od 1 lipca 2021 zaczną obowiązywać zmiany w podatku VAT w krajach UE.  Zmiany te weszły już życie w Wielkiej Brytanii i obowiązują 1 stycznia 2021.

VAT to podatek od wydatków na konsumpcję. Gdy sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT dokonuje sprzedaży w Wielkiej Brytanii lub innych państwach Unii Europejskiej, musi doliczać do ceny produktu, podatek VAT w wysokości takiej, jakie w danym kraju obowiązują, do którego wysyła swój towar. Taki podatek VAT musi zostać zgłoszony krajowym organom skarbowym w składanych deklaracjach VAT.
W większości krajów można zarejestrować się jako podatnik VAT online i wypełniać deklaracje VAT na stronie internetowej lokalnego urzędu skarbowego.

Kiedy musimy się zarejestrować?

1) Wartość sprzedaży towarów przekracza określony lokalny próg. (Trzeba pamiętać, że progi różnią się w zależności od kraju)

2) Sprzedaż towarów z lokalnego magazynu przez sprzedawcę niebędącego rezydentem (system „forward deployed inventory”).

3) Tylko w przypadku UE — wartość sprzedaży za granicę przekracza określone progi dla sprzedaży na odległość. Progi dla sprzedaży na       odległość wynoszą obecnie 35 000 EUR lub 100 000 EUR w zależności od kraju, do którego towary są dostarczane.

Czego dotyczą zmiany w podatku VAT w Europie od 1 lipca 2021?

Od 1 lipca 2021 r. w całej UE będzie obowiązywać jednolity próg wartości sprzedaży na odległość o wysokości 10 000 EUR, którego przekroczenie skutkuje koniecznością rejestracji jako podatnik VAT.  Jeśli wartość Twojej wewnątrz unijnej sprzedaży na odległość przekroczy próg

10 000 EUR, podatek VAT będzie musiał być przez Ciebie naliczany na podstawie kraju dostawy w ramach:

  • bezpośredniej rejestracji jako podatnik VAT dla każdego z państw członkowskich, w których prowadzisz sprzedaż, lub
  • skorzystania z programu One Stop Shop (OSS)

Od 1 kwietnia 2021 r. możesz zarejestrować się jako podatnik VAT w jednym państwie członkowskim i składać deklaracje VAT oraz płacić podatek VAT w innych państwach członkowskich w ramach programu One Stop Shop (OSS).
Jeśli wartość Twojej sprzedaży wewnątrz unijnej nie przekroczy kwoty 10 000 EUR, możesz nadal zgłaszać i płacić podatek VAT w krajach UE zgodnie ze swoimi aktualnymi obowiązkami w zakresie podatku VAT, np. w Polsce. Nie będą Cię więc dotyczyły zmiany w podatku VAT.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu.
Więcej o mnie przeczytasz tutaj.