Ustawa VerpackG obowiązuje w Niemczech od 01.01.2019 r. Mówi ona o wprowadzaniu do obrotu, zwrocie i wysokiej jakości recyklingu opakowań.

W celu wdrożenia wymogów europejskich wynikających z dyrektywy w sprawie jednorazowych tworzyw sztucznych (UE)2019/904 oraz znowelizowanej dyrektywy o odpadach (WE) 2008/98, ustawa o opakowaniach VerpackG została do nich dostosowana.  Ponadto wprowadzono dalsze aktualizacje i zmiany. Zaktualizowana ustawa o opakowaniach weszła w życie 3 lipca 2021 roku. Jednakże niektóre regulacje będą wprowadzane etapami, np. od dnia 1 stycznia lub 1 lipca 2022 r.

Co reguluje ustawa o opakowaniach?

Ustawa określa wymagania dotyczące odpowiedzialności za produkt zgodnie z § 23 KrWG dla opakowań w celu uniknięcia lub zmniejszenia wpływu odpadów na środowisko. Ustawa o opakowaniach jest skierowana przede wszystkim do producentów, dystrybutorów i sprzedawców internetowych, którzy wysyłają swoje towary w opakowaniach.

Zgodnie z art. 3 ust. 14 producentem w rozumieniu ustawy o opakowaniach jest „przedsiębiorca, który po raz pierwszy wprowadza opakowanie do obrotu na zasadach komercyjnych”. Importerzy są również uznawani za producentów. Za dystrybutora końcowego uważa się zgodnie z § 3 ust. 13 VerpackG „dystrybutor, który dostarcza opakowania do konsumenta końcowego”.

Istotne innowacje – co zmienia się dla firm?

Nowelizacja ustawy zobowiązuje przedsiębiorców do rejestracji wszystkich opakowań w rozumieniu ustawy. Co to oznacza dla małych i tych większych firm?

Od 1 lipca 2022 r. producenci wszystkich opakowań – także tych transportowych w obrocie B2B, zbiorczych, które do tej pory nie trafiały do prywatnego odbiorcy końcowego,  wielokrotnego użytku i jednorazowych podlegających kaucji – będą zobowiązani do dokonania rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID, co ważne rejestracja będzie musiała się odbyć PRZED wprowadzeniem opakowania po raz pierwszy do obrotu.

Obowiązek rejestracji będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców, którzy sprzedają, transportują swoje produkty na terytorium Niemiec, nie będzie miało znaczenia czy transakcja odbywa się między B2B czy B2C.

Platformy handlowe takie jak Amazon, Ebay, Kaufland, Otto, Ebay Kleinanzeigen, Zelando itp. ale też dostawcy usług fulfillmentowych będą zobowiązani do weryfikacji producentów opakowań, którzy korzystają z ich usług. Oznacza to, że muszą sprawdzić, czy są oni zarejestrowani w systemie LUCID i czy ponieśli opłatę recyklingową za odzysk opakowań.

Jeśli sprzedawca, który korzysta z platformy sprzedażowej nie dokona odpowiedniej rejestracji w systemie LUCID nie będzie mógł dłużej z tej platformy korzystać oraz wystawiać na sprzedaż swoich produktów. Najprawdopodobniej zostanie nałożona na niego blokada użytkownika do momentu podania nr rejestracyjnego w LUCID jak i przedstawienia zaświadczenia z Dualnego Systemu o poniesionej opłacie za recykling opakowań.

Od 1 lipca 2022 r.  również dostawcy usług fulfillment nie będą mogli świadczyć swoich usług takich jak magazynowanie, pakowanie, adresowanie i wysyłki towarów dla tych przedsiębiorców, którzy nie zarejestrowali się w systemie LUCID. Sprzedawcy internetowi korzystający z usług fulfillment, będą tak samo jak w przypadku platform sprzedażowych, musieli udowodnić usługodawcy, że wypełniają swoje obowiązki w zakresie rejestracji i uczestnictwa w systemie zgodnie z ustawą VerpackG.

Od 01 lipca 2021 zmieniły się również oznakowania recyklingowe na produktach jednorazowego użytku. Dzięki temu wiele produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne zostało zakazanych na terenie Unii Europejskiej od lipca 2021, ze względu na ich negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Produkty, które nie zostaną jeszcze objęte zakazem wprowadzenia do obrotu mają specjalną etykietę ostrzegającą przed szkodami dla środowiska spowodowanymi przez plastik.

Od lipca 2021 r. producenci wyrobów zawierających tworzywa sztuczne nie mogą zatem już wprowadzać do obrotu produktów nieoznakowanych.

Te produkty to:

  1. Podpaski higieniczne (wkładki), tampony i aplikatory tamponów;
  2. Chusteczki nawilżane, tj. wstępnie zwilżone chusteczki higieniczne i domowe;
  3. Wyroby tytoniowe z filtrami oraz filtry sprzedawane do użytku w połączeniu z wyrobami tytoniowymi;
  4. Kubki do napojów.

Przewidziany jest okres przejściowy – do lipca 2022 r.

Firmy produkujące lub sprzedające produkty jednorazowego użytku będą musiały oznaczyć swoje produkty, które już zostały wyprodukowane, za pomocą nieusuwalnej naklejki.

Naklejki powinny być wyraźnie widoczne w układzie graficznym opakowań produktów zawierających tworzywa sztuczne. Oznakowanie musi składać się z piktogramu i tekstu dostosowanego do odpowiedniej kategorii produktu. Nowelizacja ustawy precyzuje również informacje dotyczące koloru, rozmiaru czcionki oraz czcionki oznakowania. Oznakowanie musi być w języku urzędowym danego państwa członkowskiego, natomiast dozwolone jest  dodatkowo tłumaczenie na inne języki.

Opakowania wielokrotnego użytku od 1 stycznia 2023 r.

Restauracje, bistra i kawiarnie są zobowiązane do oferowania swoich produktów na wynos w opakowaniach wielokrotnego użytku. Nie mogą one być droższe dla klientów niż produkty w opakowaniach jednorazowych i muszą być dostępne dla wszystkich rozmiarów napojów na wynos. Małe firmy, takie jak bary z przekąskami lub kioski, są zwolnione z tego rozporządzenia, ale muszą mieć możliwość napełniania pojemników przynoszonych przez klientów.

Minimalna zawartość recyklatu od 2025 r.

Od 2025 roku butelki PET muszą składać się w co najmniej 25 procentach z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Ten minimalny udział wzrośnie w 2030 roku: od tego czasu do produkcji wszystkich plastikowych butelek jednorazowego użytku trzeba będzie używać przynajmniej 30 procent tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Obowiązkowa kaucja od 2022 r.

Od 1.01.2022 roku wszystkie jednorazowe plastikowe butelki po napojach oraz wszystkie puszki po napojach muszą być objęte kaucją. Obecnie obowiązujące wyjątki nie będą już miały zastosowania, ale zostanie przyznany okres przejściowy dla produktów mlecznych do 2024 r.

Dowiedz się więcej o LUCID